Los Angeles Superior Court
ecourtappellatecivilcriminalfamilyjuvenilemental healthprobatesmall claimstraffic
Home   Juror Services   About the Court   Locations   Search
Access Information For Persons With Disabilities
 
 
Kế hoạch Sát nhập Toà án
If this page does not display correctly in the language you have selected, you may need to update the language settings on your computer.

Những tài liệu dưới đây liên can đến Kế hoạch Sát nhập Toà án có thể xem và in ra được từ trang web bằng cách xử dụng Adobe Acrobat Reader (bắt buộc phải có bản 5.0 hoặc mới hơn). Nếu không có Adobe Acrobat Reader, qúi vị có thể tải xuống miễn phí phần ứng dụng từ Trang Web của Adobe.          Get Reader

Để đối phó với vấn đề ngân sách thiếu hụt trầm trọng cho tài khoá 2013-2014, Toà Thượng thẩm Los Angeles sẽ được tái tổ chức việc điều hành của toà bằng cách thực hiện một Kế hoạch Sát nhập Toà án. Những thay đổi này được thi hành trong tùng giai đoạn, bắt đầu từ tháng Ba, 2013, và tiếp tục cho đến cuối ngày 30 tháng Sáu, 2013.

Xin xem dưới đây về những thông tin chi tiết liên can đến Kế hoạch Sát nhập Toà án.

Đề mục Nối kết
Giải quyết việc Tranh tụng bằng cách khác Thông báo gửi Luật sư
Những Giấy phạt/vụ Hình sự, Lưu thông và Không Lưu thông Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Alhambra
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Beverly Hills
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Catalina
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Central Arraignment
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà East Los Angeles
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Huntington Park
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Malibu
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà Pomona North (Bắc)
Thông báo gửi Luật sư liên can đến Toà San Pedro
Thông báo gửi luật sư liên can đến Toà West Los Angeles
Thông báo gửi luật sư liên can đến Toà Whittier
Lệnh Tổng Quát
Đính chính Lệnh Tổng Quát về toà Catalina
Án lệnh Ngăn cấm về Bạo động trong Gia đình Và Quấy nhiễu dân sự Thông báo gửi Luật sư về án lệnh Ngăn cấm của toà San Pedro
Dân sự Tổng quát – Thương tích Cá nhân Thông báo gửi Luật sư
Thông báo gửi Luật sư về Tốc ký viên Toà án
Thông báo gửi Luật sư về Phương cách Lấy hẹn với Toà
Án lệnh
Án lệnh Tổng quát - Thủ tục
Án lệnh Tổng quát – Phiên hội Sau cùng về Tình trạng của vụ án
Thông báo về việc phân giao vụ án
Điều khoản LACIV 238 - Thỉnh cầu/Phản đối/Thỏa thuận Chuyển giao vụ án Thương tích Cá nhân phức tạp đến Toà về Lịch trình Độc lập và Lệnh toà Điều khoản LACIV 239 – Phiên hội Thông tri chứng cứ không chánh thức cho Tòa xử về Thương tích Cá nhân
Dân sự Tổng quát – Không có Thương tích Cá nhân Thông báo gửi Luật sư (Khu vực Nam)
Thông báo gửi Luật sư (Khu vực Đông Bắc)
Thông báo gửi Luật sư về Tốc ký viên Toà án
Án lệnh
Thiếu nhi Phạm pháp Thông báo gửi Luật sư
Bảng Địa điểm Nạp Hồ sơ Thiếu nhi Phạm pháp Mới
Lệnh Tổng Quát
Thư về việc Đóng cửa Toà Kenyon
Dân sự Giới hạn – Thu nợ Thông báo gửi Luật sư
Bảng Mã số Bưu điện
Án lệnh
Dân sự Giới hạn – Không Thu nợ Bản Công bố về việc Kháng án Hành chánh/Đậu xe
Thông báo về những đòi hỏi và Thủ tục Tố tụng
Thông báo gửi Luật sư
Án lệnh
Di sản Thông báo gửi Luật sư
Án lệnh
Vụ Tiểu hộ Bản Công bố
Huấn thị về việc Nạp hồ sơ
Bảng Mã số Bưu điện
Án lệnh
Thông báo Đặc biệt Miễn trừ khỏi những Quy lệ về Quản lý Hồ sơ
Cầm giữ Tài sản Trái phép Thông báo gửi Luật sư
Bảng Mã số Bưu điện
Án lệnh
Thông báo về Lệnh buộc Trình bầy Lý do (mẫu)
Chỉ dẫn đường đến các Toà án hiện nay Airport Courthouse
Alfred J. McCourtney Juvenile Justice Center
Alhambra Courthouse
Bellflower Courthouse
Beverly Hills Courthouse
Burbank Courthouse
Catalina Courthouse
Central Arraignment Courts
Central Civil West Courthouse
Chatsworth Courthouse
Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center
Compton Courthouse
Downey Courthouse
East Los Angeles Courthouse
Eastlake Juvenile Court (Delinquency)
Edmund D. Edelman Children's Court (Dependency)
El Monte Courthouse
Glendale Courthouse
Hollywood Courthouse
Inglewood Courthouse
Inglewood Juvenile Courthouse (Delinquency)
Long Beach Courthouse
Los Padrinos Juvenile Courthouse (Delinquency)
Mental Health Courthouse
Metropolitan Courthouse
Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse
Norwalk Courthouse
Pasadena Courthouse
Pomona Courthouse South
San Fernando Courthouse
Santa Clarita Courthouse
Santa Monica Courthouse
Stanley Mosk Courthouse
Sylmar Juvenile Courthouse (Delinquency)
Torrance Courthouse
Van Nuys Courthouse East
Van Nuys Courthouse West
West Covina Courthouse
 
Community Outreach   Volunteers, Interns & Externs   Employment
©2009 Information Systems and Technology Bureau